rozliczenie pit

Rozliczenie pit Zawadzkie

PIT 37 to rozliczenie, jakie można opisać jako „najszybsze” grupy ludzi aktywnych zawodowo. Dotyczy bowiem osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, uzyskujących zyski z urzędu pracy świadczonej na platformie umowy o pracę, umowy o dzieło, itp. PIT-37 to zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu (poniesionej straty) w konkretnym roku podatkowym. Termin rozliczenia PIT 2019 upłynął w dniu 30.04.2020 […]

Czytaj więcej